Polsko-węgierskie powiązania muzyczne – POLISH–HUNGARIAN INTERTWINEMENT IN MUSIC


Event date/time : 2018-03-24 10:00

A music diplomacy conference in support of the establishment of the Wacław Felczak Foundation Konferencja dotycząca popularyzacji muzyki z okazji utworzenia Fundacji im. Wacława Felczaka


(ENGLISH TEXT BELOW)

Polsko-węgierskie powiązania muzyczne

Zorganizowana przez Instytut Philidor, międzynarodowe biuro Fonó

Patron: Jerzy Snopek, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polski

Przedmiotem konferencji są te polsko-węgierskie strategie współpracy w zakresie autentycznej muzyki ludowej, jazzu i world music, które przyczyniają się do poznania przez młode pokolenie kultury muzycznej obu krajów.

Zarówno Węgry, jak i Polska podjęły decyzję o utworzeniu instytucji, których celem jest przekazanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Na Węgrzech Ministerstwo Zasobów Ludzkich powołało do życia fundację noszącą imię profesora Wacława Felczaka – legendarnego, lecz dotąd niesłusznie zapomnianego dwudziestowiecznego bohatera przyjaźni polsko-węgierskiej oraz współpracy wewnątrz Europy Środkowej. Fundacja im. Wacława Felczaka będzie wspierać badania oraz popularyzację stosunków polsko-węgierskich, wspólną refleksję, inicjatywy twórcze i wspólne działania, będące podstawą wzbogacającego współistnienia obu krajów, jak i wspólną obecność Polski i Węgier poza ich granicami. Służyć będzie zarówno orędownikom przyjaźni obydwu narodów, jak i tym, w których dotychczas nie obudziło się zainteresowanie historią tysiącletniej przyjaźni, która oferuje wszystkim Węgrom i Polakom zarówno ważne treści, jak i szereg możliwości.
Składająca się z trzech paneli konferencja dotycząca popularyzacji muzyki bada, jakie możliwości współpracy na scenie muzyki ludowej, jazzu i world music umożliwiają poznanie i upowszechnienie najwartościowszych produkcji drugiego kraju. Na polu muzyki ludowej i ruchu domów tańca ludowego Polacy podążają za wzorami węgierskimi, podczas, gdy światowej klasy polski jazz otwiera przed artystami węgierskimi możliwości, które bezpośrednio są być może trudniej dostępne. Na scenie world music odczuwalny jest wzrost potencjału regionu, zatem jednomyślne strategie muzyków obydwu narodów, zwłaszcza z punktu widzenia wspólnych produkcji mogą być owocne. Swoje działania przedstawią najistotniejsze polskie instytucje zajmujące się popularyzacją muzyki.

Konferencja skierowana jest zarówno do muzyków zainteresowanych zaistnieniem na polskim rynku, jak i do osób aktywnie działających w przemyśle muzycznym, zainteresowanym współpracą z polskimi muzykami. Jednym z najefektywniejszych sposobów do przekazania przyjaźni polsko-węgierskiej jest muzyka, bowiem działa ona, przekraczając bariery językowe. Istotnym jest, byśmy krzewili przyjaźń dwóch bratnich narodów także wśród nie znających języka polskiego czy węgierskiego. Dlatego też jednym z celów Fundacji im. Wacława Felczaka jest, niezależnie od gatunku muzycznego, zaznajomienie młodych Węgrów i Polaków z najważniejszymi wykonawcami, produkcjami oraz dziełami i wzbudzenie w młodzieży żywego nimi zainteresowania, tak, aby polska muzyka stała się istotną częścią codziennego życia Węgrów, a węgierska – Polaków.
Udział w polsko- i węgierskojęzycznej konferencji wiąże się z otwartą i bezpłatną rejestracją. Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy polsko-węgierskie tłumaczenie symultaniczne. Rejestracja możliwa pod adresem e-mail: bozko@philidorinstitute.org, w temacie prosimy o wpisanie: konferencia

termin: 24.03.2018. 10:00 – 17:15
organizator: Instytut Philidor, międzynarodowe biuro Fonó
miejsce: Fonó Budai Zeneház (1116 Budapest, Sztregova u. 3.)
partner: wydawnictwo Rézbong Kiadó
język: polski, węgierski (zapewnione tłumaczenie symultaniczne)
patronat: Ministerstwo Zasobów Ludzkich

Program

1. Panel
Autentyczna muzyka ludowa


10:00: - 10:10: Koncert inauguracyjny wychowanków Szkoły Muzyki Ludowej w Óbudzie
10:15: - 10:25: przemówienie inauguracyjne ambasadora Jerzego Snopka
10:30-11:00: Węgierski przykład z polską duszą; przegląd polskiego ruchu domów tańca ludowego; historia, kierunki, postacie wiodące – Jacek Hałas (muzyk ludowy; Muzykanci)
11:05-11:25: Jak promować muzykę ludową w kręgu młodych ludzi – Agnieszka Matecka (animatorka kultury ludowej; redaktorka – Pismo Folkowe)
11:30-11:50: Ćwiczenia z nauczania muzyki ludowej – Béla Szerényi (muzyk folkowy, dyrektor Szkoły Muzyki Ludowej w Óbudzie)
11:55-12:25: “Jak zorganizować polsko-węgierski dom tańca ludowego” dyskusja panelowa z uczestnikami; moderator: Mihály Rosonczy-Kovács (muzyk ludowy, kierownik Instytutu Philidor)
12:30-12:35: Ogłoszenie otwarcia klubu „Krakowski Fonó” w papaździerniku r. 2018.

przerwa obiadowa w Fonó

2. Panel
Polskie instytucje kultúralne i Fundacja im. Wacława Felczaka


13:30 – 14:00 Polskie instytucje kulturalne i media wspierające rozwój muzyki tradycyjnej i world music – przegląd Kuba Borysiak (etnomuzykolog; Polskie Radio)
14:05 – 14:30: Fundacja im. Wacława Felczaka – jak możemy dotrzeć z muzyką do młodszych pokoleń – Gergely Mohay (specjalista ds. polityki młodzieżowej; kuratorium Fundacji im. Wacława Felczaka)
dyskusja
przerwa na kawę

3. Panel
World music, jazz


15:00 – 15:55: Rosnące zainteresowanie polską i węgierską sceną world music – dyskusja panelowa
Kuba Borysiak, Ula Nowak (dyrektor ds. repertuaru – Pannonica Folk Festival), Krzysztof Kubański (organizator koncertów world music; Fiesta Music), Anna Hegedűs (medioznawczyni; Budański Dom Muzyki Fonó), Linda Diligens (organizatorka koncertów world music; X-Produkció)
16:00 – 16:55: Polskie drogi, polskie kanały ku międzynarodowym scenom jazzowym – dyskusja panelowa
Jerzy Szczerbakow (JazzPress, JazzFM), Tamás Bognár (dyrektor ds. repertuaru, Budapest Music Center) Viktor Tóth (muzyk jazzowy; wspólne projekty Tóth – Wojtasik); Ula Nowak
16:55 – 17:15: dyskusja otwarta

Polsko-Węgierskie Dni im. Felczaka od 19:00 w Klubie Akvárium.

 

AGNIESZKA MATECKA – SKRZYPEK

 

Animatorka kultury, dziennikarka, menadżerka, pasjonatka kultury ludowej i muzyki folkowej od czasów studenckich. Członek założyciel Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego. Współzałożycielka, wieloletnia redaktor naczelna i dziennikarka „Pisma Folkowego” - na jego łamach nierzadko publikowane są materiały związane z węgierskim folklorem. Współzałożycielka i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, na którym często gości muzyka z Węgier, menadżerka Orkiestry św. Mikołaja. Od wielu lat pracuje w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej "Chatka Żaka" w Lublinie.

JERZY SZCZERBAKOW

Założyciel i prezes zarządu Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ, wydawcy RadioJAZZ.FM i e¬miesięcznika JazzPRESS, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Dziennikarz radiowy i prasowy Pomysłodawca i założyciel RadioJAZZ.FM oraz miesięcznika JazzPRESS. Pomysłodawca, autor i producent ponad trzystu koncertów jazzowych i wydarzeń kulturalnych. Wydawca książek (m.in "Miles. Autobiografia" Milesa Davisa i Quincy'ego Troupa, Warszawa 2006) i płyt (m.in. Krzysztof Herdzin "Capacity", „Songbook", "Dancing Flowers", "Look inward").

JACEK HAŁAS

Muzykant (akordeon, lira korbowa, fortepian, pasterskie flety i perkusjonalia), śpiewak, tancerz, aktor, kompozytor, performer, rzemieślnik. Współzałożyciel kilku formacji muzycznych (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Lautari, Ket Jo Barat i innych), twórca i uczestnik międzynarodowych projektów artystycznych, teatralnych oraz filmowych. Współtwórca ruchu Domów Tańca w Polsce - od 20 lat „Dom Tańca Poznań”. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako „Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie prezentują artystyczne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami ze świata, odwołujące się do szeroko pojętej kultury ludowej. Równolegle z praktykowaniem sztuki opartej na formach tradycyjnych tworzy muzykę dla teatru, filmu i radia.

KUBA BORYSIAK

Etnomuzykolog, dziennikarz, producent oraz muzyk, (związany ze Swoją Drogą i grupą Alamut), na antenie Programu 2 Polskiego Radia od 2008 roku prowadzi magazyn Źródła, audycję Słuchanie Świata oraz wieczorne audycje autorskie prezentujące przede wszystkim muzykę świata, folk i muzykę ludową. Jest przewodniczącym grupy ds. folku i muzyki tradycyjnej Europejskiej Unii Nadawców (EBU) oraz pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Młodzieży Bez Granic w Różanymstoku (2009-2015). Od roku 2016 jest także członkiem rady programowej Festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie oraz listy przebojów World Music Charts Europe (WMCE).


KRZYSZTOF KUBAŃSKI

Promotor muzyki folk/ethno/world, od 1991 r. pracuje jako booking agent. Dyrektor i założyciel Festiwalu Folk Fiesta w Ząbkowicach Śląskich, członek European Forum of World Wide Music Festivals, wielokrotny uczestnik Womex-u, Art Forum Without Borders (Bułgaria) i innych targów muzycznych. Współpracował z Instytutami Kultury Polskiej, Ambasadami oraz Instytutem Kultury Węgierskiej w Polsce. Wieloletni wyłączny agent koncertowy zespołu KROKE i Nigela Kennedy’ego. Od 1998 r. współpracuje z węgierską sceną folk- ethno, współoragnizator wielu koncertów węgierskich zespołów w Polsce (m.in. Marta Sebestyen , Laszlo Dubrovay , TEKA , SONDORGO , Mihaly DRESCH, ROMENGO).

ULA NOWAK

Dziennikarka muzyczna, menadżerka kultury, współorganizatorka Pannonica Folk Festival. Publikowała teksty dla Jazzarium.pl, Jazz Forum, MuzykaTradycyjna.pl, Pismo Folkowe, a także dla Gazety Wyborczej. Od 2011 związana z radiem. Początkowo jej autorska audycja z muzyką folkową Środka i Południa Europy „Balkanera” emitowana była na falach krakowskiej rozgłośni Radio Alfa, potem w jednej z rozgłośni internetowych. Współpracowała z Polskim Radiem Rzeszów, przygotowując cykl autorskich felietonów z muzyką świata. Od kilku lat pełni funkcje rzecznika prasowego Jazz Juniors International Exchange. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach, konferencjach i festiwalach poświęconych muzyce folkowej i improwizowanej na całym świecie. Kurator tegorocznej edycji koncertów organizowanych w ramach cyklu „Bulwart Sztuki” przez krakowski Teatr Łaźnia Nowa.

                                      ----------------------------------------------------------------------------------------------

Organized by the Philidor Institute and the International Department of Fonó Music House
Main patronage: HE Jerzy Snopek, Ambassador Extraordinary and Plenipote

 

The conference explores Polish–Hungarian cooperation strategies in the field of authentic folk music, jazz, and world music with the aim of encouraging young generations to learn about each other’s music cultures.

Hungary and Poland have brought the decision to establish institutions with the mission of passing on the traditions of Polish–Hungarian friendship to young generations. In Hungary, the Ministry of Human Capacities is to establish a foundation named after one of the unfairly forgotten heroes of the 20th century, Professor Wacław Felczak, a legendary figure of Polish–Hungarian friendship and Central European cooperation. The Wacław Felczak Foundation will support research on and the promotion of Polish–Hungarian friendship, stimulate thinking and working together or taking joint action, will offer the experience of being together as well as joint public appearance in third countries. As our one-thousand-year-old friendship offers important values and opportunities for all Hungarians and Poles, the foundation aims to provide support for people already with an interest in the friendship between the two nations and also for those who have not yet developed this interest
The music diplomacy conference, centred on three panel discussions, will focus on opportunities of cooperation and joint support of the presentation and promotion of the most valuable productions the two nations have in the field of folk music, jazz, and world music. Poland follows the pathways offered by Hungary in terms of folk music and the dance house movement, while world-standard Polish jazz may open up opportunities, which might be less accessible directly, for Hungarian artists. The region has gained palpable significance in the world music scene, and thus common strategies can be fruitful for the artists from both nations, especially in terms of joint productions. The conference will introduce the most relevant Polish institutions in music diplomacy, and intends to attract artists interested in the market in Poland, and stakeholders in the music industry with a focus on Polish artists.

Music, posing no language barriers, is one of the most efficient ways of passing on Polish–Hungarian friendship. It is important to strengthen the friendship between the two nations also among people who are not in possession of the language of the other nation. This is why, irrespective of music genres, the Wacław Felczak Foundation aims to present the most valuable performers, productions, and works to youth in Poland and Hungary so that young people can get acquainted with them, get the feel of them, and take them into their everyday life in a meaningful way.
 

Attendance of the conference, held in Polish and Hungarian languages, is free but prior registration is necessary. Polish–Hungarian simultaneous interpretation will be available. Please, send your registration with “conference” written in the subject line to this e-mail address: bozko@philidorinstitute.org.

Programme

Panel discussion 1
authentic folk music


10:00: - 10:10: Opening concert by the students of the Hungarian Folk Music School of Óbuda
10:15: - 10:25: Opening speech by Ambassador Jerzy Snopek
10:30-11:00: A Hungarian example with a Polish soul; an overview of the dance house movement in Poland: history, trends, and prominent personalities – Jacek Hałas (folk musician; Muzykanci)
11:05-11:25: How to promote folk music to young people – Agnieszka Matecka (folk culture animator; editor - folk magazine Pismo Folkowe)
11:30-11:50: Good practice examples in Hungarian folk music education – Béla Szerényi (folk musician, director - Hungarian Folk Music School of Óbuda)
11:55-12:25: “How to organize Polish–Hungarian dance houses” round-table discussion with participants; moderator: Mihály Rosonczy-Kovács (folk musician, director – Philidor Institute)
12:30-12:35: Announcment of opening club „Krakowski Fonó” in Cracow, october 2018.

 

lunch break at Fonó Music House

Panel discussion 2
Polish institutions and the Wacław Felczak Foundation


13:30 – 14:00: Polish institutions and media supporting spreading folk music, jazz and world music – an overview Kuba Borysiak (ethnomusicologist; Polish Radio)
14:05 – 14:30: Wacław Felczak Foundation – How to reach younger generations with music Gergely Mohay (youth policy specialist; board of Wacław Felczak Foundation)
discussion
coffee break

Panel discussion 3
world music and jazz


15:00 – 15:55: Increased focus on the Polish and Hungarian world music scene – round-table discussion
Kuba Borysiak, Ula Nowak (programme managers – Pannonica Folk Festival), Krzysztof Kubański (organizer of world music concerts; Fiesta Music), Anna Hegedűs (press specialist; Fonó Music House), Linda Diligens (organizer of world music concerts; X-Produkció)
16:00 – 16:55: Polish pathways and Polish channels into the international jazz scene – round-table discussion
Jerzy Szczerbakow (jazz writer, JazzFM), Tamás Bognár (programme manager, Budapest Music Center) Viktor Tóth (jazz musician; Tóth – Wojtasik cooperative projects); Ula Nowak

16:55 – 17:15: open discussion

The Polish–Hungarian Fleczak Days continue at 19.00 with the Felczak Farewell Party at Akvárium Klub:

www.fono.hu
www.philidorinstitute.org

                                                         


 

 

 


Contact

Fonó Budai Zeneház
116 Budapest, Sztregova u. 3

+36 1 206 5300
fono@fono.hu

Munkatársak