Lyrics of the album Szerda [Wednesday] 2

Lyrics of the album Szerda [Wednesday] 2

The album is recorded at Szerda Dance Houses at Fonó 2011-2012. Music of Vajdaszentivány - Mezőkölpény.


Szerda [Wednesday] 2 - lyrics

On the second CD of the series Szerda [Wednesday] are musics from Vajdaszentivány - Mezőkölpény recorded. The album can be purchesed online at the Fonó webshop at the world wide distributor Hangvető online webshop or in digital distribution at ITunes or Amazon among others. Personally it can be prchased at Fonó during performances or at Mesterporta CD shop - Lemezei online shop here.

VAJDASZENTIVÁNYI DALSZÖVEGEK

SEBES FORDULÓ

Nagy Gyurkáné káposztát főz, feje felett megy el a gőz,
Ej, haj, előveszi fakanalát, kihez adja Kali lányát.
Ej, haj, hányja-veti fakanalát, kihez adja Kali lányát.

A szeretőm a tavalyi, esmét akar udvarolni,
||: Ej, haj, talán meg nem bolondultam, hogy szeressem, kit meguntam. :||

Jön a babám a tanyáról, ismerem a járásáról,
Ej, haj, járásáról, mozgásáról, a fekete kalapjáról
Ej, haj, járásáról, mozgásáról, fekete göndör hajáról.

***

Ezt a kerek erdőt járom én, ezt a barna kislányt várom én,
||: Ez a barna kislány viola, én leszek a vigasztalója. :||

Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj, fügefa levelet tettem rá,
Fügefa levele, gyógyítsd meg, gyere kisangyalom, csókolj meg!
Fügefa levele harmatos, alacsony a rózsám, de csinos!

LASSÚ

Szépen szól a szentiványi nagyharang, Szépen húzza három fehér vadgalamb,
|| :Három fehér vadgalambnak hat szárnya, Nem kell nekem senki megunt babája. :||

Régi babám, ha meguntál szeretni, Szabad néked más szeretőt keresni,
||: Keress olyat, kinek ökre, szekere, Száz patikát gazdagítson belőle. :||

***

Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem soha, aj-lala…
Megfogadnám, de már késő, hull a könnyem, mint az eső, aj-lala…

Bánat, bánat, de nagy bánat, meguntam én, hogy így járok, aj-lala…
Bánat, bánat, de nehéz vagy, de még hogy a szívemen vagy, aj-lala…

Csillagok rám ragyogjatok, amíg én eleven vagyok, aj-lala…
Mert hogyha én már meghalok, többet reám nem ragyogtok, aj-lala…

***

Sárga dinnye, görög dinnye héjastól,
Haragszik rám a szeretőm annyastól,
Ha haragszik, haragudjon magára, Nem szorultam én a büszke fiára.
Aj-lalala…

CIGÁNYCSÁRDÁS

Hajtsd ki rózsám a libákat, hadd csókoljam meg a szádat,
||: Máma egyszer, holnap kétszer, holnapután tizenkétszer. :||

Fejik a fekete kecskét, verik a barna menyecskét,
||: Csak hadd verjék azt a csalfát, mért szerette a más urát. :||

Lapi, lapi, cserelapi, gyere rózsám hozzám lakni,
||: Hogyha nem jössz hozzám lakni, száradjon el az a lapi. :||

***

Kicsi róka, kicsi nyúl, kicsi nyúl, kicsi nyúl,
Még a pap is odanyúl, odanyúl,
||: Oda biza ne nyúljon, ne nyúljon, ne nyúljon,
Hogy a körme lehulljon, lehulljon. :||

Komámasszony kakasa, kakasa, kakasa,
Fölrepült galambdúcos kapura,
||: Mind azt kukorékolja, -rékolja, -rékolja,
Komámasszony nagy csalfa, nagy csalfa. :||

Komámasszony legyen úgy, legyen úgy, legyen úgy,
Én a kakas, kend a tyúk, kend a tyúk,
||: Guggoljon le nekem úgy, nekem úgy, nekem úgy,
Mint a kendermagos kakasnak a tyúk. :||


MEZŐKÖLPÉNYI DALSZÖVEGEK

ASZTALI NÓTA ÉS CSÁRDÁS

Piros alma, nem hittem, hogy édes légy, Régi babám, nem hittem, hogy csalfa légy,
||: Csalfasággal csaltad meg a szívemet, A jó Isten borítsa rád az eget. :||

Édesanyám, ha te tudnád, amit én, Milyen gyöngye szívű lányod vagyok én,
||: Olyan gyönge szívű lányod vagyok én, Ha kell, anyám, meghalok a babámért. :||

Szervusz babám, add ide a jobb kezed, Mer’ én téged igazán szerettelek,
Jártam hozzád sok esőbe, s nagy sárba, látod, babám, de mindig csak hiába!

Jobb ujjamra fordítom a gyűrűmet, S visszaveszem a régi szeretőmet,
||: Mer’ az újjal unatkozom kedvemre, S a régiért hervadok el örökre. :||

Harmatos a kukorica levele, Utoljára voltam nálad az este,
||: Utoljára fogtam ajtót, húzóját, szép csendesen köszöntem jó éjszakát. :||

***

Titkon nyílik, titkon hervad a rózsa,
Bárcsak babám ne szerettelek volna,
||: Jobb lett volna az én árva szívemnek,
Hagytunk volna békét a szerelemnek. ||

Kék szivárvány koszorúzza az eget,
Nem engedik, babám, hogy szeresselek,
|| Vagy engedjék, vagy örökre eltiltsák,
A sírunkat egymás mellé megássák. :||

***

Engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott,
||: Kezem-lábam meg ne álljon, az én szívem holtig fájjon. :||

Szervusz, szervusz te jó barát, ki-ki tudja maga baját,
||: Én is tudom az enyémet, s mind eligazítom őket. ||

Hull a könnyem, mint az eső, fáj a szívem kívül-belül,
||: Fáj a szívem kívül-belül, bánat szorítja kétfelől. :||

***

Utca, utca, bánat utca, bánatkőből van kirakva, aj-la-la-la…
Az én rózsám kirakatta, hogy én sírva járjak rajta, aj-la-la-la…

Bánat, bánat, de nehéz vagy, de rég hogy a szívemen vagy, aj-la-la-la…
Eladnálak, de nincs kinek, bánatja van mindenkinek, aj-la-la-la…

KORCSOS

De szeretném azt megtudni, szabad a másét szeretni,
Tudakoltam, de nem szabad, így a szívem gyászba marad,
Így a szívem gyászba marad, aj-la-la-la…

Lefelé folyik a Tisza, ami elfolyt, nem jön vissza,
Édes volt a babám csókja, ha sajnálja, vegye vissza,
Ha sajnálja, vegye vissza, ajlalala…

Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem soha,
Megfogadnám, de már késő, hull a könnyem, mint az eső,
Hull a könnyem, mint az eső, aj-la-la-la…


CIGÁNYCSÁRDÁS

Babot vittem a malomba, azt hittem, hogy törökbúza,
||: Törökbúza, tejes málé, szép élet a nagyleányé. :||

« home
CONTACT

Fonó Music Hall

3 Sztregova u. H-1116 Budapest,
Hungary

+36 1 206 5300 fono@fono.hu
PURCHASE TICKETS ONLINE
LiveFromFono
Youtube
musicfromfono
Youtube
Site Credits|Sponsors|Privacy Statement (in Hungarian)