2011
Összidő (Total time) 72’ 42”
Ár:
2300 Ft
2000 Ft (6 EUR)

"Fejérd egy igencsak érdekes, ma már teljesen elnéptelenedő zsákfalu. Ezért gyűjtésünk 1998-ban sem az akkori, szomorú népesedési helyzetet vizsgálta, hanem adatközlőinken keresztül megpróbáltunk visszamenni abba az időbe, amikor ők fiatalok voltak, és a falu még „élt”.
Fejérd a 2. világháború előtt is vegyes lakosságú, főleg román–ma-gyar volt, mintegy 10 cigány családdal. Utóbbiak közül kerültek ki a zenészek; híresebb a „Dogi” család volt, Sándor és János prímásokkal. Ezek a cigány zenészek, miként az öreg Albu is, még református „magyar” cigá-nyok voltak, de a következő generáció, akiket felvételünkön hallgathatunk, már ortodox, „román” vallású lett, sőt a cigány identitást is megpróbálták levetni, a nyelvet elhagyni, románokká válni. Haladni akartak a „korral”, beköltöztek a városba, a tömbházba, műsoros hangkazettát adtak ki, románul.
A gyűjtés során is félszívű román identitást használtak: hangoztatták, hogy nem tudnak cigányul, de a hazugság felfeslett, mihelyt a cigány dallamokról, a fejérdi szokásokról kérdeztük őket." (Részlet a CD kisérőfüzetéből)


1. Mulatságból hazakísérő nóták
(After a party on the way home) 3’ 13”
2. Szabó Sándor ritka legényese és csűrdöngölő
(Men’s dances) 8’ 00”
3. Româneşte bătrâneşte (Men’s dance) 4’ 28”
4. Almás menti román pár (csárdás, hârţag)
(Couple dances from Almaş region) 8’ 01”
5. Româneşte és hârţag
(Couple dances) 6’ 22”
6. István-köszöntő
(St. Stephen name day greeting) 2’ 27”
7. Csűrdöngölő
(de-a sărita) (Men’s dance) 5’ 55”
8. Fejérdi menyasszonykísérő (De uliţă) és menyasszonytánc
(Music for the bride) 6’ 59”
9. Magyar menyasszonykísérő ének
(Hungarian song for the bride) 2’ 12”
10. Csárdás és hârţag
(Couple dances) 10’ 02”
11. Hore, româneşte, târnăveana és târnăveana în secundă
(Romanian dance cycle) 14’ 36”
Összidő (Total time) 72’ 42”

Válogatta – Selected by: KELEMEN László


ADATKÖZLŐK / PERFORMERS – INFORMANTS

Gabor Alexandru „Albu” (1939, Fejérd) – hegedű / violin
Gabor Ioan „Albu” (1941, Fejérd) – hegedű / violin
Kovács Péter (1949, Fejérd) – 3 húros brácsa / 3 stringed viola
Filaton József „Pupu” (1961, Kolozs) – nagybőgő / double bass
Kalló Géza (1932, Fejérd) – ének / voice