2005
FA-223-2
Vonalkód: 5998048522323
Játékidő: 52:51
Ár:
2600 Ft
2500 Ft (7 EUR)

Ez a moldvai anyag az egyik legerőteljesebb a sorban. Alább olvasható egy részlet Pávai István ismertetőjéből:

„A „szentes énekek”, az imákhoz hasonlóan, nem tartoznak a folklóralkotások közismert műfajai közé. A verssorok szótagszámát szabadabban kezelő litánia-típusú szövegek és a rímes-strófikus formák egyaránt jelen vannak ebben az anyagban. Gyakran az énekelt szövegek is fohászszerűek. Kapcsolatuk az írott kultúrával sokkal erősebb, mint a világi műfajok esetében. Az első magyar nyelvű vallásos népénekek latin előzményekből alakultak ki, jóval a reformáció előtt. A hivatalosan engedélyezett liturgia nem fogadta be ezeket, sőt a liturgián kívüli templomi éneklésüket is tiltotta…”

1. Már megvirjadván éj után (ima)

2. Uram, irgalmazz nékünk

3. Kelj fel, keresztény lélek

4. Elindula József

5. Születésén Jézusnak

6. Könyörülj méltósággal

7. Felkelék én jó reggel hajnalba

8. Mikor Máriának s az Isten angyala

9. Názáreti Jézus (pénetki ima)

10. Én nemzetem, zsidó népem

11. Lehullott a Jézus vére

12. Úr Krisztus feltámada

13. Feltámadt Krisztus e napon

14. Gyónom Uramistennek (gyónóima)

15. Ma van szent péntek (péneki ima)

16. Atya, Fiú, Szentlélek: egy Isten

17. Üdvezítőnknek szent anyja

18. Hallgass meg münköt, Úristen

19. Én felkelék én ágyamból (pénteki ima)

20. Ó, szép Jézus, ez új esztendőben

21. Ó, bút látott, sok kínt vallott gyarló testem

22. Mivel már bésötétedett

23. Szünjék meg bánattól szomorú szívetek

24. Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének

25. Én lefekszem én ágyamba (esti ima)

Elérhető letöltések: