FA-510-2
Ár:
2000Ft (6 EUR)

„Kis-Küküllő vidéke - ismeretlen föld” - így kezdi dr. Kós Károly e táj tárgyi népművészetét bemutató munkáját (Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Bukarest, 1978). Megállapítását a vidék néprajzi értékeit föltáró szórványos és viszonylag kései gyűjtések, közlések fölsorolásával indokolja. Elmondhatjuk, hogy a népzene- és néptáncgyűjtések vonatkozásában, egészen a közelmúltig, még kihangsúlyozottabb volt a tájegység fehér folt jellege. Az ide kapcsolódó kutatások történetét Martin György összegezte (A Maros-Küküllő vidéki magyar táncdialektus. Zenetudományi Dolgozatok, 1982).

1. Sűrű verbunk 3' 36"
Men's dance
2. Lassú csárdás, székely verbunk, oláhos, szökő 8' 51"
Slow couple dance, two men's dances, fast couple dance
3. Dzsam mange, dzsam mange… / Cigány hallgató 3' 23"
Dzsam mange, dzsam mange...
4. Cigány hallgató, asztali nóta, csárdás, hîrţag 8' 08"
Gypsy lament, table song, couple dances
5. Román cigány horitura 4' 02"
Romanian Gypsy lament
6. Învîrtita, haţegana 5' 35"
Romanian couple dances
7. Horitura 4' 05"
Romanian lament
8. Virrasztó ének és csingerd'i 7' 26"
Mourning song and Gypsy couple dance
9. János - köszöntő 0' 59"
János name day greeting
10. Kalákába hajtó 3' 20"
Call to a work party
11. Lakodalmi mars 1' 57"
Wedding march
12. Kolinda (La mulţi ani cu bine…) 1' 23"
Romanian carol
13. Învârtita, hîrţag, banu' mărăcine 6' 27"
Romanian dances
14. Cigány virrasztók 3' 33"
Gypsy mourning songs
15. Asztal nóta, csárdás, szökő 7' 00"
Table song, couple dances

Elérhető letöltések: